top of page

Đặt lịch nha khoa của bạn  Cuộc hẹn

290 Orchard Road, # 12-01 Paragon, Singapore 238859

ĐT: +65 6708 8000,  +65 6836 8828

Di động: +65 9799 3133,  +65 9627 2227

appointment

Hãy đến thăm chúng tôi tại Trung tâm Y tế Paragon, Orchard.

Precious Medical Centre

290 Orchard Road, #12-01 Paragon Medical (Lobby E & F), Singapore 238859,

Precious Dental Centre

80 Marine Parade Rd, #01-11B Parkway Parade, Singapore 449269

bottom of page